Hensikten var å få utbetalt forsikringen på to millioner kroner.

BAKGRUNN: Tiltalt for svindel med luksusbåt

På 107 meters dyp

Etterforskerne hos If Skadeforsikring var så skråsikre på at en nå 53 år gammel mann og hans nå 37 år gamle kamerat med vilje senket luksusbåten på vei fra Sverige og til Hvaler, at de brukte store beløp på å heve båten fra 107 meters dyp.

Der fant de bevisene som retten omsider har veid og funnet gode nok.

Ved andre gangs behandling i Borgarting lagmannsrett, er de to dømt til 10 måneder ubetinget fengsel hver.

De må også betale 20.000 kroner i saksomkostninger hver, og spleise på å tilbakebetale If Skadeforsikring 659.000 kroner.

LES OGSÅ: Dømt til ett års fengsel for forsikringssvindel

Kjøpt for én million

Det var torsdag 1. juli i 2010 at den 62 fot store luksusbåten av typen Sunseeker Manhattan angivelig forliste ved Nordre Sandøy i Hvaler.

– Vi fikk opplyst at den gikk ned under slep, og de hadde ingen forklaring på hvorfor den forliste. I tillegg skjedde det på natten og den ble liggende på veldig dypt vann, forklarte etterforsker Jørn Jensen i If Forsikring til Fredriksstad Blad.

– Vi har ingen anelse om hvorfor den sank. Vi gjorde det i hvert fall ikke med vilje, hevdet derimot de to mennene fra Sarpsborg.

De skal ha kjøpt den rundt 15 år gamle båten for rundt én million kroner av en selger i Cannes i Sør-Frankrike, og deretter forsikret den for nær to millioner kroner.

Det kostet en halv million kroner, og det medførte en ukes arbeid, å heve båten.

LES OGSÅ: Frikjent for svindel med luksusbåt

– Kappet eksosrøret

Forsikringsselskapets etterforskere hevdet at eksosrøret var kappet, at bunnventilen var åpnet i motorrommet og koplet av slangen fra motoren.

Videre at vinduer var åpnet, alt for å få båten til å synke.

Fredrikstad tingrett trodde på etterforskerne. 30. november i 2011 ble de to dømt for forsikringsbedrageri.

Men saken ble anket, og 11. februar i 2013 ble de frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

– En stor lettelse, sa den ene av de svindeltiltalte til Fredriksstad Blad ved frifinnelsen.

Men avgjørelsen ble anket, og Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom.

Ved ny behandling i Borgarting lagmannsrett 22. januar i år, ble de to funnet skyldig på nytt.

SE VIDEO: Her hever forsikringsselskapet den senkede båten