Formannskapets møte: Ber om granskning av Fredrikstad Energi

Venstre mener kontrollutvalget i kommunen bør granske forretningsmessige disposisjoner i Fredrikstad Energi AS og Norgesnett Holding AS.