Gå til sidens hovedinnhold

Formannskapet undergraver industriutvikling og sender dystert signal

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet avslo i forrige uke å bevilge penger til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi som har hovedkontor på Øra, men som måtte til Sarpsborg for å finne lokaler til et pilotprosjekt. – Ganske sjokkerende, mener Truls Velgaard.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flertallet i formannskapet i Fredrikstad sa forrige uke nei til å støtte et av de mest interessante industriutviklingsprosjektene i vårt område de siste tiårene. Det er en veldig overraskende beslutning ettersom Fredrikstad har et nesten desperat behov for ny industri og nye arbeidsplasser.

Helt siden FMV og verftsindustrien gikk nedenom på 1980-tallet har det gått tilbake med industri og arbeidsplassutvikling i Fredrikstad. Befolkningen øker, men antall industriarbeidsplasser går gal vei.

Men til tross for at de samlede tallene for arbeidsplasser i Fredrikstad er dyster lesning, så finnes det også lyspunkter. På industriområdet på Øra har det skjedd mye nyskapning og utvikling de siste femten årene. Det aller mest lovende ved denne utviklingen er at svært mange av bedriftene på Øra har en felles kjerne: Avfallsbehandling og gjenvinning. Vi vet at sirkulær økonomi vil være en hoveddrivkraft i fremtidens industriutvikling.

Nå har Fredrikstad kommune sendt et dystert signal om at kommunen ikke ser betydningen av å spille på lag for en samlet industriutvikling i Nedre Glomma.

Industrimiljøet på Øra har gått sammen med viktige industribedrifter i Sarpsborg, som blant annet Borregaard, og forsøker å gjøre Nedre Glomma til et sentrum for sirkulær økonomi. Visjonen er at Nedre Glomma kan bli et kraftsenter ikke bare for Norge, men for hele Norden. Vi befinner oss i et geografisk sentrum av Skandinavia, og vi er krysningspunkt for vei, skip og jernbane.

Denne ambisjonen om å bygge en ny og sterk industrikompetanse i Nedre Glomma vil ikke falle på plass av seg selv. Det vil fordre evne til innovasjon og vilje til å satse kapital. Vi trenger visjoner og langsiktighet. Det forutsetter også en sterk vilje fra offentlige myndigheter til å understøtte og oppmuntre satsing fra private industribedrifter. Det offentlige må legge til rette med arealer, infrastruktur og effektiv og hjelpsom kommunal saksbehandling.

Og kanskje viktigst av alt: Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune må slutte å konkurrere innbyrdes. Skal kommunene kunne hjelpe industrien til å lykkes, må kommunene se industriens kompetanse og ressurser som et felles aktivum for hele regionen.
Derfor var det ganske sjokkerende å oppleve formannskapets behandling av søknaden fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) sist uke. Der sa altså formannskapet nei til å støtte finansieringen av et pilotprosjekt for pyrolyse fordi det opprinnelige vedtaket fra oktober 19 hadde Øra som ønsket lokalisering. Pyrolyse er antatt å være en viktig teknologi for å skape et mer komplett miljø for sirkulær økonomi i Nedre Glomma.

NSSØ er et firma som er registrert i Fredrikstad og har sitt hovedkontor på Øra. Organisasjonen springer ut av et samarbeid mellom bedrifter i hele Nedre Glomma-regionen. Det vil være naturlig at de vil stå for prosjekter som kan lokaliseres både i Sarpsborg og i Fredrikstad.

Høyre fremmet et forslag i formannskapet om at Fredrikstad kommune skulle opprettholde støtten til NSSØs arbeid med et pilotprosjekt for pyrolyse lokalisert i de gamle lokalene til Hafslund smelteverk i stedet for på Øra – ikke langt fra grensen mellom våre to kommuner, men altså noen hundre meter inn på Sarpsborg territorium. Etter Høyres syn er det av helt underordnet betydning om et slikt pilotprosjekt er lokalisert i Sarpsborg eller i Fredrikstad. Poenget er at vi alle har alt å vinne på at den samarbeidende industrien i Nedre Glomma lykkes.

Flertallet i formannskapet stemte dramatisk nok nei. Søknaden dreide seg kun om 500.000 kroner, så et nei fra kommunen har neppe stor økonomisk betydning for industriutviklingen i Nedre Glomma. Men jeg er atskillig mer bekymret for den betydning dette signalet har overfor alle aktører som ønsker å drive industriutvikling i Norge. Ingen søker seg til Fredrikstad for å være snille mot kommunen. Aktørene vil alltid søke seg til de områdene som gir gode rammebetingelser. At offentlig sektor stiller opp som en medspiller er svært avgjørende.

Nå har Fredrikstad kommune sendt et dystert signal om at kommunen ikke ser betydningen av å spille på lag for en samlet industriutvikling i Nedre Glomma. Denne saken demonstrerer en konkurranse mellom nabokommuner som antagelig er noe av det mer skremmende som offensive industriaktører kan oppleve. Fredrikstad kommune gir klar beskjed om at vi ikke ser verdien av industrielt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Fredrikstad kommune har et nesten desperat behov for ny industriutvikling. Da må vi ta et oppgjør med den type holdninger som formannskapet demonstrerte forrige uke.

Les også

Bare sammen kan vi skape en bærekraftig fremtid

Kommentarer til denne saken