Fredriksstad Blad skrev torsdag den 10. februar at ung mann var anmeldt for brukt av hasj.Han var passasjer i en bil som ble stanset klokken 01.00 i Fredrikstad.

Det var flere ungdommer i bilen, og en av dem var tydelig ruset.Mannen, som er 19 år, ble anmeldt. Verken sjåføren eller de andre i bilen var påvirket av narkotika.

Ut fra beskrivelsen forteller det oss at en tydelig ruset ung mann blir tatt vare på. Kjørt hjem av en edru sjåfør med andre som ikke var påvirket av narkotika. Noen av de andre var muligens beruset av alkohol.

Det var over ti minusgrader natt til torsdag i Fredrikstad.

Vi avhørte ham, og han erkjente at han hadde brukt hasj, forteller operasjonslederen i politidistriktet til Fredriksstad Blad.

En tydelig ruset mann på 19 år blir avhørt av politiet. Han blir avhørt som mistenkt i en straffesak. Det er ikke snakk om en alvorlig kriminell handling.

Det er ingen grunnleggende konflikt mellom godkriminalitetsbekjempelse og menneskerettigheter. Det er heller ikke straffbart å bruke sunn fornuft.

Du er sårbar når du er 19 år og tydelig ruset. Det er godt mulig at de sterke fagmiljøene vi nå har fått i politiet mener noe annet enn meg. Jeg mener at det er totalt forkastelig å avhøre en tydelig ruset mann på 19 år, som mistenkt.

Enhver som er siktet for en straffbar handling har en del minsterettigheter. Når en ung mann er tydelig ruset forstår han ikke alt som blir sagt. Den unge mannen skal ha tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar.

Kan de som har ansvaret for gjennomføringen av avhøret, fortelle hvordan det er mulig å forsvare denne framgangsmåten?

Når ble det normalt å ta mistenkt avhør i Fredrikstad av ungdommer som er tydelig ruset?

Bruken av rusmidler må kontrolleres. Gatekapitalister og bakmenn som omsetter rusmidler blant unge må prioriteres av lokalt politi. Jeg har lyst til å lese mer om den typen politiarbeid.

Det bør i forhold til brukere, uansett rusmiddel, foretas kontroll med verdighet. Avhør av tydelig rusede kan ikke være en verdig behandling i 2021.

Hasj er et ulovlig rusmiddel i Norge. FNs narkotikakommisjon CND bestemte den 2. desember 2020 seg for å fjerne cannabis fra listen over de farligste narkotiske stoffene.

Cannabis skulle aldri vært på listen. De som har interesse av å finne årsaken til at denne planten ble et narkotisk stoff, finner lett et troverdig svar ved enkle søk.

Cannabis er ikke helsekost. Min erfaring tilsier at barn og unge skal holde seg langt unna bruk av hasj. Alkohol er langt farligere, men ikke gjør det til et poeng.

Øst politidistrikt har som følge av reformen kraftsamlet ressursene sine i gode fagmiljøer. Jeg har tro på et sterkt fagmiljø i politiet. Fagmiljø bygget på objektive fakta. Hva sier disse fagmiljøene i 2021 om kontrollskadene med å avhør av en tydelig ruset 19-åring for bruk av hasj?