Kjøttbenmel er en fantastisk god proteinkilde og bør igjen kunne brukes som proteinkilde i husdyrfôr. Kjøttbenmel ble forbudt brukt for mange år siden i forbindelse med utbrudd av munn og klovsjuke i blant annet Storbritannia.

Det er for tiden stort fokus på styrking av selvforsyningsgraden av norsk mat. Vi må redusere import og bruk av soya og øke norskandelen i kraftfôr. Vi må gjøre smarte grep for å nå klimamål. I den sammenheng er kjøttbenmel en viktig bidragsyter.

Det er også et stort fokus på norsk dyrking av proteinvekster som erter og åkerbønner. Det er bra, men det øker ikke norskandelen i kraftfôr. Egentlig så senker det norskandelen, fordi realiteten er at vi må importere enda mer korn, som vi kunne dyrket på de arealene vi dyrker åkerbønner på.

Kjøttbenmel er en fantastisk god proteinkilde, med 50-60 prosent protein, en del høyere enn soya, og det dobbelte av åkerbønner som inneholder 25-30 prosent protein.

Grunnen til at det ble forbudt å bruke i kraftfôrproduksjon, er frykt for smitte, og spredning av munn og klovsyke, og mistanke om smitte av Creutzfeldt-Jakobssyndrom hos mennesker.

I Norge har vi meget gode rutiner og kontroll i forhold til dyresykdommer i husdyrhold. Vi har streng og god kontroll i slakterisektoren og i behandling av slakteriavfall, som er råstoffet til kjøttbenmel.

Tenk dere at vi sitter i hyggelig selskap, pyntet og fine, med god mat og drikke og spiser nydelig tilberedt norsk kjøtt. Det blir noen benrester igjen på tallerken, som blir avfall. Er disse restene så farlige at de ikke kan brukes til dyrefôr? Dersom disse benrestene hadde blitt skåret av på slakteriet hadde de vært en del av råstoffet til kjøttbenmel.

Av slakteriavfallet blir det i dag produsert blant annet olje som blir brukt til kosmetikk, fett som blir brukt til kraftfôr, mens ca. 25 prosent blir mel. Dette melet blir i dag brukt til kjæledyrfôr og pelsdyrfôr, men det meste blir eksportert ut av landet og brukt til jordforbedringsmiddel.

Dette har også et viktig miljøaspekt. Vi snakker om anslagsvis 25.000 tonn kjøttbenmel i Norge. Det er anslagsvis 800-900 trailerlass årlig, som blir transportert ut av landet i stedet for å bli benyttet til kraftfôr. Samtidig vil det erstatte enda flere lass med proteinråstoff som må importeres.

Dette må vel også være såkalt god sirkulærøkonomi i praksis?

Det vil også være et godt bidrag til å redusere kraftfôrprisen, og dermed bedre lønnsomheten i husdyrproduksjonen.