Foreslår sentrumsleder i Gamlebyen, men kommunen kan ikke utvikle bydelen alene

Fredrikstad kommune ønsker en løsning for å fylle gateplan i Gamlebyen med attraktive tilbud for innbyggere og tilreisende.

Fredrikstad kommune ønsker en løsning for å fylle gateplan i Gamlebyen med attraktive tilbud for innbyggere og tilreisende. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Skal vi utvikle Gamlebyen, må både handelsforeningen og aktører innenfor formidlingsfeltet ta et større ansvar for å utvikle produkter som er salgbare og forlokkende, skriver kommunens miljø- og byutviklingssjef og kultursjef.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljøer i festningsbyen har i flere omganger rettet skyts mot Fredrikstad kommune for mangelfull satsing. Noe av dette er berettiget, samtidig har det manglet engasjement og vilje i flere miljøer til å finne felles løsninger. Fredrikstad kommune kan ikke utvikle Gamlebyen alene.

Dag Strømsæther utfordret i en kronikk i Fredriksstad Blad i forrige uke på hvilke ideer og tanker kommunen har for Gamlebyen. Vi tror alle ser verdien og potensialet Gamlebyen har, men nå må noen sette seg i førersetet for å få til en reel samhandling mellom aktørene i Gamlebyen. Dette blir Fredrikstad kommunes viktigste rolle fremover.

Bakgrunn:

  • Gamlebyen-Fredrikstad Rotaryklubb arrangerer «intercitymøte» om Gamlebyens plass og rolle i «Den lille verdensbyen».
  • Onsdag 13. mars i Tøihuset i Gamlebyen.

I dag er Gamlebyutvalget kommunens konsensusutvalg i saker som angår Gamlebyen. Utvalget har tilbake i tid hatt en viktig funksjon for å sikre hensiktsmessig bevaring av byen, men har historisk sett hatt lite fokus på utvikling. Tidene har imidlertid endret seg, og vi mener tiden nå er moden for å rigge en ny plattform for samhandling.

Gamlebyen som kulturminne er nå godt ivaretatt av Fylkeskonservator og kommunens byantikvariske rådgiver. Gamlebyens sosiale liv burde kunne håndteres av Gudeberg lokalsamfunn, på lik linje med lokalsamfunnsanliggende andre steder. Kommunen har gått i dialog med Forsvarsbygg med mål om å få på plass et spleiselag rundt en bydriftsfunksjon i Gamlebyen.

Festningsbyen er stor og kan med riktige grep bli et nytt, fremtidsrettet og bærekraftig kraftsenter som bidrar til å bygge Fredrikstads attraktivitet i årene som kommer.

Sentrumskoordinator i Gamlebyen

Gamlebyen er kanskje vår viktigste salgsvare i et turist- og opplevelsesperspektiv. Skal vi utvikle Gamlebyen, må både handelsforeningen og aktører innenfor formidlingsfeltet ta et større ansvar for å utvikle produkter som er salgbare og forlokkende.

Handelsforeningen må sammen med gårdeierne jobbe langsiktig og metodisk med å programmere Gamlebyens butikker og tilbud. Vi tror en et spleiselag om en sentrumskoordinator i Gamlebyen, etter modell fra Fredrikstad sentrum, kan være en løsning for å fylle gateplan med attraktive tilbud for innbyggere og tilreisende.

I arbeidet med å skape tyngdepunkter i festningsbyen må også Østfoldmuseene ta en sterkere rolle og overbevise som en besøksmagnet i fylkets desidert mest eksotiske turist- og opplevelsesprodukt, Gamlebyen.

Mer aktivitet på gateplan

Strømsæther etterspør detaljer for Gamlebyen i kommuneplanens arealplan. Vårt hovedfokus i kommuneplanen er bærekraft. I Gamlebyen mener vi det betyr at vi må ta vare på verdiene som ligger der, men i langt større grad enn i dag skape noe nytt. Flere detaljer rundt regulering vil komme i områdeplanen. Denne har tatt uforholdsmessig lang tid, men dette arbeidet får nå ny giv. I denne planen vil vi blant annet se på hvilke grep som kan gjøres for å sikre publikumsrettet virksomhet i første etasje.

Fredrikstad kommune har store ambisjoner for Gamlebyen. Vi kan ikke gjøre dette alene, men vi i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling setter oss gjerne i førersetet for å få på plass en plattform for dialog og et forpliktende samarbeid mellom gårdeierforeningen, handelsforeningen, Forsvarsbygg, opplevelsesleverandørene og kommunen. Festningsbyen er stor og kan med riktige grep bli et nytt, fremtidsrettet og bærekraftig kraftsenter som bidrar til å bygge Fredrikstads attraktivitet i årene som kommer.


Gunhild Bøgseth og Ole-Henrik Holøs Pettersen

Hhv. miljø- og byutviklingssjef og kultursjef i Fredrikstad kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken