Foreslår overgangslærer: Vi må ta skolestarten på alvor!

Den nye skolen på Asmaløy tar form. Kaja Høvik Stiksrud er opptatt av hvordan barn tar overgangen fra barnehage og til en ny hverdag i skolen.

Den nye skolen på Asmaløy tar form. Kaja Høvik Stiksrud er opptatt av hvordan barn tar overgangen fra barnehage og til en ny hverdag i skolen. Foto:

Av

Kaja Høvik Stiksruds argumentasjon for støtte til barn i overgangen fra barnehage til skole er knyttet til et initiativ fra Hvaler Styrbord i kommunestyremøtet torsdag.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skole er en viktig del av hverdagen til alle barn. Jeg mener at det fem-seksåringene våre gjennomgår i overgangen fra barnehagen til skolen har vært undervurdert og nedprioritert lenge. Vi trenger en endring i tankegang og praksis rundt denne overgangen. Vi må satse på tidlig innsats for å verne om individer og forebygge kostbare økonomiske tiltak og utlegg på senere tidspunkt. Forventningene vi har til barnet som elev, samsvarer ikke med støtten og oppfølgingen som tilbys. Alle 1.-klassinger burde få oppfølging etter behov i overgangen fra barnehagen til skolen.

Overveldende overgang

Gjennom et menneskeliv skal man gjennom flere overganger. Overgang fra noe kjent til noe ukjent. Overganger er ofte knyttet til glede, forventninger og spenning.

Barnehagene gjør mye for å forberede barna på skolestart. Gjennom fokus på sosial kompetanse og praktiske oppgaver man bør kunne bokstaver, tall og mye annet. Ferdighetstrening, sosial- og faglig kompetanse er viktig, men ofte langt ifra tilstrekkelig for å sikre barna en god overgang til skolen. Gapet mellom det øyeblikket barnehagen slipper barnet og skolen tar over er kanskje den største obligatoriske overgangen i et barns liv.

Barnehagehverdagen er over. Det trygge og kjente blir byttet ut med en ny skolehverdag. Å oppleve å ikke ha oversikt over hvilke forventninger det er til deg, i tillegg til ikke å ha fått etablert noen trygge relasjoner til voksne på det nye stedet enda, kan gjøre overgangen uforutsigbar og skremmende.

Trygghet, relasjon og godt læringsmiljø

Det finnes mye forskning som viser at relasjon er avgjørende for både trygghet, trivsel, motivasjon, ernæring, læring og utvikling. Det lille, men betydelige gapet når barnehagen slipper barnet og de ansatte i skolen tar over, er dermed svært sårbart. En periode før man kommer på plass i klassen rent sosialt, og før man får opprettet en reel relasjon til lærer og andre ansatte på skolen.

Alle barn trenger trygghet, forutsigbarhet, struktur og forventninger. Først kommer trygghet, så kommer fag.

De færreste elevene har behov for omfattende oppfølging, men små, midlertidige tiltak og for enkelte vil det være avgjørende. Tidlig innsats vil være avgjørende for å forhindre langvarig oppfølging av enkelte elever.

Politisk ansvar

Hvaler kommune har i norsk målestokk lagt til rette for et godt samarbeid angående barns overgang fra barnehage til skole. Jeg mener imidlertid at tiden nå er moden for å forsterke arbeidet rundt denne overgangen ytterligere. Med de strukturelle endringer som Hvaler-skolen står overfor er det et naturlig tidspunkt å se nærmere på eventuelle endrede arbeidsmetoder. Da trenger det ikke være kostnadsdrivende på kort sikt. Samtidig kan det eksistere et potensial for både individuelle og økonomiske gevinster ved å forsterke arbeidet med tidlig innsats.

Jeg mener at dette er tiden for å innføre tiltak som skal bidra til at skolen på Hvaler blir blant landets aller beste, med elever og læringsmiljø i fokus. Hvaler har muligheten til å bemerke seg som en foregangskommune innen satsing på barn og unge.

I kommunestyremøtet torsdag 22. oktober, vil det bli fremmet en interpellasjon av Hvaler Styrbord som handler om å knytte dette gapet sammen med en trygg relasjon som kan bli med fra barnehagen og over i skolen. En ansatt som har en etablert relasjon med skolestarterne fra trygge omgivelser i barnehagene til skolen det første halvåret. En overgangslærer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.