Fredrikstad kommune har som oppgave å gi og kontrollere skjenkebevillinger. Det er viktig å ha en bransje med seriøse aktører. I Fredrikstad har vi i all hovedsak seriøse drivere som vil oppleve en negativ konkurransevridning dersom andre i samme bransje tar snarveier og slipper unna med det.

I januar 2018 ble minstelønn i serveringsbransjen allmenngjort. Det betyr at ansatte på utestedene har krav på minst minimumslønn etter tariff – uavhengig av om stedet har tariffavtale eller ikke. Arbeidstilsynet har undersøkt dette på landsbasis i over 500 tilsyn og det viste seg at om lag 30 prosent av virksomhetene brøt loven. Det er ofte unge mennesker, som er ekstra sårbare i arbeidslivet, det dreier seg om. Fredrikstad Arbeiderparti mener det er svært viktig at det sørges for gode arbeidsforhold for de ansatte.

Kommunen skal benytte adgangen til å knytte vilkår til en skjenkebevilling. I dag har Fredrikstad som eksempel krav om tilstrekkelig vakthold, at kurs i ansvarlig vertskap gjennomføres og at alle vilkår og krav i a-ordningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven overholdes. Det kan ikke knyttes nye vilkår til en bevilling i bevillingsperioden.

Jeg vil til Bystyrets møte 2. mai legge frem en interpellasjon i tråd med dette og foreslå følgende:

Forslag til vedtak:

Bystyret ber rådmannen jobbe med å legge inn krav om dokumentasjon på minstelønn som vilkår når retningslinjer for ny bevillingsperiode skal vedtas. Brudd på forskrift om lønn under allmenngjort tariff gir prikkbelastning og kan føre til inndragelse av bevilling. Tiltakene bes også løftet inn i MAKS-samarbeidet mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.