Er du klar for noe nytt og aktuelt og kanskje til og med inspirerende innen kunst? Et kunstverk som ifølge opphavsmannen er inspirert blant annet av Pablo Picassos utsagn: Alt du kan se for deg er virkelig («Todo lo que puedes imaginar es real»).

Før du leser: Dette kunstverket er kun beskrevet, dvs. kunsten fremkalles for ditt indre øye når du leser teksten. For ordens skyld: Det ble laget våren 2020.

Kunstverket, som ikke er publisert tidligere, vil kunne tolkes blant annet som et svar på et spørsmål nylig stilt i Fredriksstad Blad: Er ikke Hauge verd en plass? Spørsmålet ble stilt av Jens O. Simensen og Ann-Jorid Pedersen den 12. april 2021 i FB, og er knyttet til tanken om å kalle opp en plass eller park i byen etter Hans Nielsen Hauge.

Ut fra både en leseravstemning og leserkommentarer knyttet til spørsmålet, er det mye som tyder på at mange i Fredrikstad er negative til tanken om å hedre denne mannen mer enn det som allerede er gjort lokalt innenfor kommunegrensen. En leser uttrykker i kommentarfeltet at han var en kriminell som ble satt i fengsel og fortjener ingen heder i det hele tatt.

«Rett mann på rett plass»

Dette kunstverket er en installasjon som tar utgangspunkt i å innta, eller kanskje er det riktig å si okkupere, en plass i Regjeringskvartalet, Oslo. Her ble den såkalte Y-blokka revet for noen måneder siden. Nøyaktig i det luftrommet der hvor «Fiskerne» av Pablo Picasso var plassert på en endevegg på bygget, som nå altså er borte, installeres en ramme ved hjelp av AR, eller Augmented Reality (en teknologi som på norsk betegnes som utvidet virkelighet).

Se for deg at rammen trer frem visuelt ved hjelp av en nedlastet app på mobiltelefon eller Ipad, sammen med det virkelige bildet av omgivelsene som sees da ut fra hvor du står på plassen. Tenk deg at du står på plassen like ved de to første trærne i rekken av trær som fører inn til hovedinngangen til Høyblokka (også kalt H-blokka), og at du står vendt mot veggen der «Fiskerne» var plassert. Du løfter mobilen (eller paden) med kameraet påslått.

Rammen du ser på skjermen opptar, dvs. utfyller eksakt det frigjorte luftrommet der «Fiskerne» var. Rammen har nøyaktig samme størrelse som rammen rundt «Fiskerne». Den nye rammen består også delvis av elvesten fra Elverum, slik som rammen rundt Picassos bilde, men i tillegg glitrer 250 diamanter i sollyset, plassert innimellom elvestenene. Tenk at diamantene, nesten like store som elvestenene, er hentet ned fra meteoritten Lucy ved hjelp av avansert romfartsteknologi.

Inne i rammen vil du fra ditt ståsted ved trærne der foran Høyblokka se himmelen og kanskje skyer, samt litt av den svenske Margaretakyrkan med dens tårn helt til venstre innenfor billedrammen.

Ut fra ditt ståsted foran H-blokka blir du så tatt med på en reise med avanserte kameradroner: En film som du opplever som en live sending inne i rammen. Først raskt opp fra Regjeringskvartalet. I fugleperspektiv ser du gater, veier og bygninger hele veien opp i nordøstlig retning mot Veitvet og Grorud. Dronene går så lavere ned og sveiper over markene på Breitvet og byggene der, og gjør noen billedopptak som i formen minner om innledningen til en storslagen spillefilm, med mektige toner fra spesialkomponert orgelmusikk.

Neste sekvens: Nærmest som en hurtigreise med imponerende filmopptak høyt og lavt fra luften; sceneskifter med fantastisk norsk natur i rett linje fra Breitvet og vestover mot Rogaland, helt til et kjent fjellplatå – Prekestolen. DER, der midt ute på platået og med ulike kameravinkler ser du en kunstnerisk installasjon laget med avansert 3D grafikk, som et slags hologram; Hans Nielsen Hauge i en naturtro skulpturutførelse som ligner eksakt på han som står på stolen i maleriet «Haugianerne» av Adolph Tidemann.

Hauge står med ansiktet vendt mot kanten av platået, og han står på to fiskekasser i tre. Først står han med boken oppslått som på maleriet, men i neste omgang, skjer en overgang hvor han står der med et strikketøy og strikker. Et ganske stort strikketøy, som først er fargeløst og uklart hva skal bli, men i neste omgang ser du: Han står og strikker på et flagg i rødt, hvitt og blått.

Det er helt stille, ingen lyd, og kameraene tar inn hele det store panoramaet ut fra fjellplatået. Hauge står så plutselig uten noe i hendene og bare skuer utover. Så kommer en stille, forsiktig fremføring fra et sangkor: Ja, vi elsker dette landet.

(PS. Rammen og luftrommet den har inntatt, er utgangspunkt for også andre kunstverk av samme opphavsmann. «Rett mann på rett plass» er det første kunstverket i denne nye rammen.)

Copyright: Svenn Martinsen (alias ARtdescriber)