Foreslår flytende turistkontor på Skjærhalden: – Behov for dobling av kapasiteten i gjestehavna

Skjærhalden Gjestehavn foreslår flytende turistkontor og dobling av antall gjesteplasser i havna.