Foreløpig budsjett for ny Frederik II og flerbrukshall: 1,1 milliarder kroner

Prosjektledelsen i nye Viken fylkeskommune opererer med et foreløpig budsjett på en drøy milliard kroner for ny Frederik II videregående skole og ny flerbrukshall de nærmeste årene.