Foreldre frykter lærerkutt vil gi ny uro i klassemiljø

På vegne av foreldre i 3D på Nøkleby skole protesterer Thomas Hansen mot at klassene skal slås sammen etter lærerkutt. De frykter at uro og utrygghet vil blusse opp igjen, etter at en sjette lærer har klart å skape et bedre miljø.