Rekeprisene mot nye høyder

Ferske reker er gull om sommeren. Nå nærmer også rekeprisen seg prisen av edelt metall, vil noen hevde.