Gå til sidens hovedinnhold

Forbedringer av kommunens drift må ikke skje på bekostning av de ansatte

Artikkelen er over 2 år gammel

LO-leder Vidar Schei er ikke imot at en ser på forbedringer av kommunens drift, men stiller klare betingelser i dette tilsvaret til Truls Velgaard.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et svar ifra LO i Fredrikstad på leserbrevet til Truls Velgaard: «Dessverre er Ap en effektiv brems på alt økonomisk forbedringsarbeid fra politisk hold».

Er Høyre garantisten for en mer effektiv styring av kommunen, og samtidig har samme tjenestetilbudet som i dag? Neppe!

LO i Fredrikstad er svært bekymret for vår kommune, skulle Høyre overta styringen av Fredrikstad. Jeg ser det som mer sannsynlig at vi får en reprise det økonomiske kaoset som var her i byen ifra 2007 til 2010, med Frp og Høyre ved styrespakene. Store underskudd hvert år, bortsett ifra 2011, da Høyre og Frp måtte styre etter budsjettet til Arbeiderpartiet.

Greit nok har det kommet inn noen nye koster i begge partiene siden sist, men Truls Velgaard har ikke gitt LO i Fredrikstad noe tro på at de har mer «peil» nå! Snarer tvert imot, for det de har lagt frem av alternative budsjetter de siste årene, er etter vår mening et makkverk, der de ikke klarer å forklare hvordan de skal gjennomføre sine effektiviseringer, økte investeringer, og samtidig redusere eiendomsskatten.

– Høyre vil kutte i kostnader, ikke i kommunale tjenester, skriver Truls Velgaard. Men det eneste Høyre gang på gang bruker som argument for sine påstander, er Kaupang-rapporten. Høyre må være svært naive og ha liten kunnskap om hvordan kommunen er bygget opp, til å tro at metoder i andre kommuner er «bare» å innføre i Fredrikstad også, fordi det eventuelt er billigere i andre sammenlignbare kommuner. Og slike endringsprosesser er heller ikke gratis. Det er sammensatte grunner til at Fredrikstad kommune er dyrere på enkelte tjenester enn andre, samtidig er Fredrikstad også billigere på andre tjenester og tilbud, enn sammenlignbare kommuner.

LO i Fredrikstad frykter med en ordfører ifra Høyre en kommune med dårligere tjenester, mindre tjenester i kommunal regi, mer midlertidighet og innleie, dårligere lønns- og arbeidsvilkår, mindre respekt for lover og avtaleverket i arbeidslivet.

Her trekker Høyre selvsagt kun frem de feltene Fredrikstad kommune er dyrere på, men glemmer at kommunen også er veldig gode på mange områder. Men Høyre liker å rakke ned på kommunen, kun fokusere på det de mener er negativt. Høyre rakker ned på kommunens ansatte, som bestandig jobber med forbedringsarbeid, er med på omstillingsprosesser, alt for å gjøre vår kommune mer effektiv og gjøre tjenestene så billige som mulig.

Men når Høyre til stadighet liker å se vår kommune som en bedrift, der alle skal måles etter hvor fort og raskt du arbeider, hvor mye du klarer å spare på innkjøp og bemanning, istedenfor å se på tjenestene, gjøre disse bedre, enklere og mindre belastende. Istedenfor å se på muligheten de ansatte er for kommunen, gi dem tillit, gi de økt kompetanse og medvirkning, er fokuset til Høyre utelukkende på rasjonaliseringer, effektiviseringer, modernisering, og digitaliseringsprosesser. Les konkurranseutsetting, privatiseringer og nedleggelser. De glemmer gang på gang menneskene som skal jobbe under et slikt regime.

LO er ikke imot at en ser på forbedringer av kommunens drift, men det må skje på bakgrunn av de ansatte, ikke på bekostning av de ansatte. Ved å gi de ansatte mer medvirkning, mer tillit, mer mulighet til å utvikle egen arbeidsplass, da dukker de beste løsningene opp. Her snakker vi et bedret treparts og topartssamarbeid på alle nivåer i kommunen. Det er kun slik kommunen kan utvikles til det beste for de ansatte og kommunens innbyggere. Ikke slik dere i Høyre gjorde i 2007 til 2010, viste tilnærmet null interesse eller ønske om å følge bestemmelsene i hovedavtalene, ta hensyn til ansattes tillitsvalgte og kun kjørte deres egen sti. Det ble heldigvis kun en svært kort sti, som det var relativt enkelt å få tilbake på rett spor igjen. Det er ikke sikkert det blir like enkelt hvis Høyre skulle få makten igjen, å rette opp i «skadene» dere setter i gang.

Så slutt å late som du har oppskriften, Truls, på hvordan vår kommune skal drives, for det har dere i Høyre tidligere vist har dere ikke har. Slutt å late som du er opptatt av å ha de kommunale tjenestene vi har i dag i egen regi. Her kommer det til å bli kuttet ned på tjenester, bli konkurranseutsatte tjenester og mange ansatte vil få dårligere lønns- og arbeidsvilkår som følge av dette. En del vil også bli uten jobb.

Men fortsett å bruke av deres tid på rakke ned på hvordan de rødgrønne har styrt denne kommunen i snart åtte år, fortsett å bruke deres krefter på å rakke ned på de rødgrønnes politikk, for jeg skjønner hvorfor. Høyres egen politikk er det ikke mye å rope hurra for, ikke mye å fronte for byens befolkning, her et det kun lovnader som dere ikke klarer å forklare hvordan dere skal gjennomføre. Kun lovnader om at «alt skal bli så mye bedre bare dere velger Høyre», og en trenger ikke å se lenger enn til den sittende regjering, for å se at det er mange ord, mange lovnader, lite innhold og liten gjennomføringsevne.

LO i Fredrikstad frykter med en ordfører ifra Høyre en kommune med dårligere tjenester, mindre tjenester i kommunal regi, mer midlertidighet og innleie, dårligere lønns- og arbeidsvilkår, mindre respekt for lover og avtaleverket i arbeidslivet.

Ønsker innbyggerne en kommune som setter de ansatte i fokus, som jobber mot markedskreftene som ønsker et fotfeste inn i de kommunale tjenestene, som ønsker å fortsette utviklingen av vår kommune som en attraktiv og spennende by, en by som skal og må tenke miljø i alt den foretar seg. Ønsker innbyggerne seg en kommune som skal være garantisten for at alle innbyggerne har like muligheter uavhengig sosial bakgrunn, egen lommebok og etnisitet, og skal i større grad skal jobbe for å ta flere tjenester tilbake i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner innenfor blant annet barnevernstjenester, barnehager og skoler. Som skal prøve gi like gode tjenester til alle, fra vugge til grav. JA, da bør du være klar når du bruker stemmeretten til høsten, stem rødgrønt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.