For oss i Venstre er Pride et viktig arrangement for Fredrikstad-samfunnet, og vi er stolte av det. Vi støttet selvsagt det økonomiske bidraget fra Fredrikstad kommune, og deltok i paraden i fjor for å vise vår støtte. I et moderne samfunn skal man ha rett til å få elske den man vil. Man skal få lov til å finne sammen, og leve sammen av fri vilje med andre, uten å møte fordømmelse. Vi tror på et samfunn hvor man får denne friheten til å velge, og samtidig tar ansvar for hverandre, for de neste generasjonene og for fellesskapet. Et mangfoldig, liberalt og aksepterende samfunn mener vi gir bedre medborgere.

I sitt leserbrev i Fredriksstad Blad 17. februar skriver Kjell Tveter at samfunnet er velfungerende når familier fungerer vel i fred og fordragelighet. Dette er vi hjertens enige i. Men når Tveter skriver at «en dystopisk familie kan påvirke samfunnet negativt. Mange slike familier blir et sosialt problem», og dette må tolkes som en beskrivelse av skeive familier, så reagerer vi sterkt på det.

Hadde dagens voksne skeive fått mer informasjon i barndommen, og fått høre at seksualitet er mer enn mann og kvinne, hadde mange sluppet tunge ungdomsår, med frustrasjon og fortvilelse over at man ikke passer inn.

Vi i Venstre blir ikke skremt av at noen velger å leve sammen i familier utover den tradisjonelle «mann-kvinne», eller «mor-far-barn»-relasjonen. Selv om vi tror den fremdeles vil forbli den vanligste familiekonstellasjonen, er det aller viktigste er barn vokser opp med gode omsorgspersoner rundt seg. Dette kan være én omsorgsperson eller flere, og uavhengig av foreldrenes legning. Så lenge barn opplever trygg og god oppvekst, får kunnskap og god oppdragelse, så er ikke dette noen fare for samfunnet. Snarere er det med på å gi et mer tolerant og aksepterende samfunn.

Sosiale problemer har derimot blitt skapt gjennom fordømmelse, diskriminering og mangel på aksept av skeive, og folks legning. Derfor er det viktig å gi informasjon til barn på et tidlig tidspunkt. Det kan gi mindre usikkerhet, og bedre selvfølelse hos mange. Hadde dagens voksne skeive fått mer informasjon i barndommen, og fått høre at seksualitet er mer enn mann og kvinne, hadde mange sluppet tunge ungdomsår, med frustrasjon og fortvilelse over at man ikke passer inn.

Den såkalte «homokampen» de siste årene har handlet om å sikre trygge rammer for ekteskap og barns oppvekst. Innføring av felles ekteskapslov og rettigheter for adopsjon har sikret også skeive familier de samme trygge rettighetene. Og vi er stolte over at Venstre har vært i førersetet helt siden opphevelsen av forbudet mot «homofile handlinger» i 1972.

Kampen for å sikre skeive like rettigheter i samfunnet har vært en viktig kamp for frihet. Men vi er ikke i mål. Det er fremdeles slik at skeive er mer utsatt for mobbing og trakassering, og flere sliter med rus og psykiske utfordringer, og flere har tanker om selvmord enn i resten av befolkningen. For oss er det så enkelt som at dette er en kamp om menneskers grunnleggende rettigheter og frihet, og så lenge dette ikke er på plass, vil vi fortsette å støtte denne kampen for frihet og likeverd. For oss er dette en liberal grunnverdi som vi vil stå opp for.