For mye øl og sprit ga klekkelig bot

Sent torsdags kveld, ved 22-tiden, kontrollerte tollerne på Svinesund en mindre lastebil.