Endelig er tiden her som de fleste av oss lengter til; sommer, sol, hytteliv og båtturer i vår fantastiske skjærgård. Ja sommeren er tiden da plutselig Ytre Østfold med Hvalerskjærgården er verdens navle og det mest urbane sted i hele Norge.

Samtidig med skolenes sommerferie innføres de tradisjonelle, nærmest ikke-eksisterende, sommerrutene på bussene i Nedre Glomma (og resten av Østfold).

På Hvaler nærmest tidobles innbyggertallet i løpet av et par hektiske sommermåneder. Da kommer hytte- og båtturistene til vår fantastiske skjærgård, som strekker seg fra Råde i nord til Halden i øst. I tillegg har mange av innbyggerne i Nedre Glomma også hytte eller båt som de er stolte brukere av, i vår felles skjærgård.

Dessverre så står ikke busstilbudet i Nedre Glomma i stil til det vi forventer oss av urbanitet, som det oser av i to hektiske sommermåneder i Fredrikstad, Råde, Hvaler og Sarpsborg. Med busser som kun går annenhver time til de typiske hytte- og skjærgårdsområdene, eller ikke buss i det hele tatt, så hjelper det ikke hvor mye urbant vi vil at det skal være, hvis denne urbaniteten ikke kan benyttes uten bruk av egne fremkomstmidler!

Man kan vel ikke gjøre annet enn å gratulere ØKT med Norges dårligste, og mest brukerfiendtlige egenreklame!

Det skal i rettferdighetens navn sies at Hvaler fikk et bedre sommerbusstilbud langs fastlandsveien etter meget stort press fra de fastboende på Hvaler, som følge av at de ordinære bussrutene til/fra Oslo var overfylte av turistene.

Men i resten av Nedre Glomma er busstilbudet nærmest fraværende og ikke et tilbud å benytte hvis du skal ut og bade eller spise middag på en av de mange distrikts-restaurantene. Fredrikstad, Råde og Hvaler har over 60 steder hvor du kan bade, men ikke en eneste egen badebuss som betjener noen av disse! I tillegg kommer badestedene i Sarpsborg hvor de største er Tunevannet, Høysand, Feriehjemmet og Dusa ved Grimsøya. Kun Tunevannet har et akseptabelt busstilbud fra Sarpsborg sentrum, men ikke fra resten av fylket.

Nå har jeg nevnt at det er over 60 badesteder i Råde, Fredrikstad og Hvaler samt noen i Sarpsborg som mangler dedikerte badebusser. Samtidig har det ute i distriktene poppet opp mange hyggelige og populære kafeer og restauranter med et betydelig tilbud både sommer og vinter, til stor glede for fastboende, turister og båt- og hyttefolket. Men noe busstilbud finnes det neppe til noen av disse nye fantastiske distriktsrestaurantene.

Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har en slående egenreklame som lyder slik:

«er bussen full?»

«takk for at du venter på neste avgang!»

Man kan vel ikke gjøre annet enn å gratulere ØKT med Norges dårligste, og mest brukerfiendtlige egenreklame!

Jeg har et eksempel på at min datter og hennes venninner hadde vært i Høysand og badet. På kvelden ble bussen så full at ikke flere fikk være med. Med to timer til neste avgang valgte jentene å gå til Sandbakken for å ta bussen som går hver halvtime derfra.

Skammelig at Østfold kollektivtrafikk ikke klarer å planlegge et kollektivtilbud som er tilpasset brukernes behov hele året. Men de fikk vel beskjed av Urbanet Analyse at der hvor tettbebyggelsen opphørte på kommunekartene, skulle også hovedbussrutene opphøre, med unntak av Ise og Hasle da!

Hvorfor hyppigere bussavganger på sommeren?

For det første øker innbyggertallet i Nedre Glomma tilsvarende en middels stor norsk by når Fredrikstad med 4383 hytter, Hvaler med 4326 hytter, Råde med 981 hytter og Sarpsborg med 2778 hytter, fylles med sommergjester. Ja, totalt er dette hele 12.468 hytter som mer eller mindre fylles med sommergjester. Jeg tipper at innbyggertallet øker med 50.000 til 60.000 i løpet av to hektiske sommermåneder. Til sammenligning er dette 58 prosent flere hytter enn Ringsaker som med sine 7271 hytter er Norges største hyttegrend.

For det andre reiser folk kollektivt hvis det finnes et akseptabelt tilbud!

Jeg lurer på om disse feriegjestene ikke betyr noe for Østfold kollektivtrafikk eller fylkeskommunen, som betaler busstilbudet? Har ikke ØKT noe miljøansvar gjennom det kollektivtilbudet de gir folket?

Hva skal så ØKT gjøre?

  1. Sette opp egen badebuss fra Saltholmen i Råde via Engelsviken, Hankø, Foten, Fredrikstad, Vispen til Feriehjemmet og Høysand.
  2. Sette opp minibussrute mellom Karlsøybrua til Dusa ved Grimsøya med korrespondanse i Høysand.
  3. Sette opp egen badebuss fra Kurland eller Hafslundsøy via Årum, Selbak, Kongstenhallen, Fredrikstad, Tangen til Utgårdskilen på Vesterøy.
  4. Bussene må ha høy frekvens på morgen og ettermiddag.
  5. De ordinære bussrutene må ha sene kveldsavganger slik at det er mulig for innbyggere og hytteturistene å reise til byen eller ut til distriktsrestaurantene for å nyte en god middag og drikke på kvelden og ta bussen hjem igjen, uten at man er avhengig av å kjøre bil både til og fra restaurantene.

Forslaget om dedikerte badebusser vil lette presset på bilparkeringen ved badeplassene!