Nasjonalforeningen for folkehelsen i Østfold hadde sitt årlige åpne folkehelsemøte på Sykehuset Østfold Kalnes 12. mai, i forbindelse med den årlige Hjerte- Folkehelse aksjonen.

Aksjonen samler inn penger til forskning på hjerte-/karsykdommer, som er ett av foreningens fokusområder.

Ca 70 tilhørere hadde funnet veien til Kalnes denne kvelden for å høre på kardiolog/hjertespesialist Kjell Ingar Pettersen som foreleste over temaet «Hjerteflimmer - hva er det? Hva gjør det med hjertet og resten av kroppen? Og hva kan vi gjøre med et hjerte som har flimmer? Kjønnsforskjeller?»

Det var tydelig at foredraget engasjerte for det ble mange varierte spørsmål fra salen i etterkant.

Det er Nasjonalforeningens lokallag i fylket som nominerer kandidater fra sine lokalmiljøer. I år var følgende foreninger/personer nominert:

Nominert: Gressvik Idrettsforening, Lars Johansson og Øyenkilen vel

* Gressvik Idrettsforening ble nominert av Onsøy Helselag for sitt fremragende arbeid for både unge og eldre gjennom 100 år. Foreningen har blitt en inkluderende organisasjon i nærmiljøet med stor frivillig innsats av mange, over tid.

* Fra Mysen ble Lars Johansson nominert av Indre Østfold Demensforening. Lars oppleves som en ildsjel i Marker kommune og har bla. etablert mye aktivitet og fine møteplasser for unge i kommunen. Lars er utdannet MOT coach. MOT konseptet ble i sin tid etablert etter initiativet av de to olympiske skøyteløperne, Atle Vårvik og Johan Olav Koss i 1994. Målet til MOT er å styrke ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot.

* Den tredje nominerte var Øyenkilen vel, representert ved leder Mads Knape, som også var nominert av Onsøy Helselag.

Møteleder ga uttrykk for at alle de tre kandidatene kunne vært verdige vinner, men siden man kun kan gi en pris falt valget i år på Øyenkilen vel. De fikk prisen for sitt enestående og systematisk arbeid for å skape et godt inkluderende miljø for alle generasjoner, med samlinger, møteplasser, grillhytte lekeplass med ballbinge, konserter i «Parken» der mange, både hyttefolk og fastboende hyggerseg sammen og mye mer.