Det er Fredrikstad, Marker, Sarpsborg, Trøgstad og Østfold fylkeskommune som skal dele på millionene. Pengene er øremerket prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn» som er to-årig.

– Arbeidet vil bli ledet av partnerskapet Østfoldhelsa, melder Knut-Johan Rognlien som er folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune.

I en pressemelding fra fylkeskommunen om tildelingen, opplyser styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp, at kommunene skal velge ut nærmiljøtiltak til prosjektet. Kunnskapen som innbyggerne har positive og negative faktorer i nærmiljøene sine, skal samles inn og brukes i videreutviklingen av lokalsamfunnene.

Med mindre prosjektet stanses i forbindelse med statsbudsjettet for 2017, vil fylkeskommunen og kommunene motta 1,2 millioner kroner hver til arbeidet, melder Østfold fylkeskommune.

– Den totale rammen for prosjektet vil da bare i Østfold være på 12 millioner kroner.

Prosjektets formål er å skape bærekraftige nærmiljøer som reduserer sosiale ulikheter i helse. De temaene som det skal jobbes med vil i hovedsak handle om frivillighet, integrering, psykisk helse og helsefremmende arenaer.

I Fredrikstad og Sarpsborg skal folkehelseprosjektet helt konkret handle om områdeutvikling av utvalgte bydeler med levekårsutfordringer.

I Fredrikstad skal man også bruke tildelingen av penger til å evaluere helsekonsekvenser av arbeidet med deltagende budsjett på Trosvik torg.

Også Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold er deltagere i prosjektet.