Fredrikstad kommune melder at de har hatt et ledningsbrudd i Råkollveien på Rolvsøy etter et uhell under gravearbeid.

– Vi mistenker at det kan ha kommet fremmedvann i vannledningen. Cirka 15 husstander i Råkollveien er berørt, opplyser Ole Petter Skallebakke i Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Alle berørte husstander må koke vann som skal drikkes eller brukes til matlaging.

Kommunen skal ta prøver av vannet og kokepåbudet gjelder til ny melding blir gitt.

De berørte husstandene er varslet på sms. De vil bli varslet igjen når kokepåbudet oppheves.