«Jeg samler blant annet på uniformsluer og postkort.»

Av