«Jeg reiser stadig rundt til eldrehjem og synger Jens Book Jensen-sanger.»

Av