«Etter bare fem minutter sto vannet en halv meter opp i lugarene.»

Av