Folk glemmer parkeringsskive – har delt ut hundrevis av bøter så langt i år

Av de 317 som har fått parkeringsbot så langt i år i Foten, skyldes hele tre fjerdedeler av dem manglende parkeringsskive eller annen dokumentasjon på hvor lenge man har stått. På Gressvik torg er dette årsaken til 142 av 149 bøter.