For en tid tilbake var det et arkitektfirma og en utbygger som presenterte et forslag til hotell på Sand for noen politikere fra alle partier på Hvaler. På Sand er det en tomt tilgjengelig. Det er lett adkomst, parkeringsmuligheter og det er en marina i nærheten. Noen få hytter vil bli negativt berørt. Vi stusset litt over høyden som ble foreslått. 20 etasjers trebygning på Hvaler!?

Argumentene var lite fotavtrykk ved å bygge i høyden, tre er et bærekraftig materiale og størrelsen er det som hotellbransjen mener er nødvendig for å kunne drive økonomisk forsvarlig. Det kan bli et nytt landemerke på Hvaler i en mer positiv forstand. Vi var alle mer eller mindre positive til planene.

Så når planene blir mer offentlige, kommer naturligvis motforestillingene frem. De kan være mange og reelle nok. Ordet monster brukes da også i denne sammenhengen, slik som det tidligere er brukt om ting som en ikke liker, og som gjerne er for stort - for eksempel monstermaster og monsterbrygger.

Så spørsmålet er da om Hvalers politikere tør å gå inn for et slikt prosjekt som kan skape mange titalls helårs arbeidsplasser og gi Hvaler en sårt tiltrengt hotellkapasitet. Mindre overnattingssteder har vært prøvd tidligere, med stort sett dårlig resultat. Jeg oppfatter motforestillingene som mer følelsesladede enn rasjonelle.

Skal vi la Hvaler forbli som den alltid har vært eller skal vi prøve å videreutvikle kommunen mot en framtid med flere bærekraftige arbeidsplasser og mer helårs aktivitet? Jeg er villig til å prøve det siste.

Les også

Et upassende monsterhotell på vei til Hvaler