Det kommer fram i tilsynets høringsuttalelse , som tirsdag ble oversendt Skattedirektoratet.

Særlig gjelder de mulige ulike konkurransevilkårene ved flybytte, ifølge Konkurransetilsynet.

– Passasjerer som på en reise flyr med to selskaper som har en samarbeidsavtale, vil kun betale passasjeravgift én gang. Passasjerer som på samme strekning flyr med to selskaper uten en slik avtale vil måtte betale avgiften to ganger, skriver tilsynet.

God drahjelp

Administrerende direktør Pål Tandberg er glad for all drahjelp flyplassen kan få i kampen mot avgiften. Han er også opptatt av å få frem at en innføring ikke bare handler om det som har fått mest oppmerksomhet – spørsmål om arbeidsplasser og miljø.

– Når det gjelder konkurransevridningen som tilsynet påpeker, mener både vi og NHO luftfart at den er i strid med EU-reglene. SAS får drahjelp ved transfer, passasjerer hos Norwegian og Ryanair må betale avgiften to ganger, fremholder Tandberg.

Konkurransetilsynet påpeker at avgiften dessuten utgjør en langt større prosentandel av den totale prisen for de som konkurrerer i lavprissegmentet enn i fullservicesegmentet.

Til Stortinget i dag

Konkurransevridningen er bare ett av flere områder hvor Tandberg mener myndighetene vil få problemer.

– Det er en del tekniske og juridiske forhold ved innretningen som gjør at vi mener den er i strid med internasjonale avtaler, sier Tandberg, og viser blant annet til den såkalte Open Skies-avtalen mellom EU og USA.

Derfor jobber han hektisk og parallelt inn mot alle relevante departementer og mot politikerne i Stortinget.

– Vi håper at Finansdepartementet vil se at det blir vanskelig å innføre denne innretningen og sender saken tilbake til Stortinget. Da må politikerne forstå konsekvensen av dette, sier han. Også i dag er han på vei inn til «Løvebakken» for møter med politikere i sakens anledning.

– I ytterste konsekvens vil innføringen av flypassasjeravgiften kunne føre til færre aktører i det norske luftfartsmarkedet og redusert konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i en uttalelse på tilsynets egne nettsider.

– Sunn konkurranse er viktig både for forbrukerne og for å sikre en effektiv bruk av samfunnets ressurser. En forutsetning for å realisere fordelene ved konkurranse er at selskaper konkurrerer på like vilkår.

Markering på flyplassen i dag

Saken har engasjert mange. På Facebook er gruppen Venner av Rygge opprettet. I kveld arrangerer de en markering på flyplassen hvor de vil gi uttrykk for sin misnøye med den vedtatte flyseteavgiften på 80 kroner pluss moms.

Ryanair har varslet at de sier opp avtalen med flyplassen på Rygge og flytter sine fly dersom avgiften innføres.