Det kommer færre flyktningebarn enn antatt

Uten foreldre: Enslige mindreårige asylsøkere er barn som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Fredrikstad skal ta imot 40 i år, men tallet kan bli lavere fordi det kommer færre flyktninger. Bildet viser syriske flyktningebarn i 2011.

Uten foreldre: Enslige mindreårige asylsøkere er barn som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Fredrikstad skal ta imot 40 i år, men tallet kan bli lavere fordi det kommer færre flyktninger. Bildet viser syriske flyktningebarn i 2011. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fjorårets flyktningkrise førte til at politikerne vedtok å ta imot 40 enslige mindreårige i 2016. Hittil er bare 20 kommet til Fredrikstad.

DEL

– Det kommer færre til Norge generelt. Vi har et vedtak om å bosette 40, men det ser ikke ut til at vi får det. Foreløpig har vi tatt inn 20, sier Anne-Beth Brekke Tvedt, leder for barnevernstjenesten i Fredrikstad kommune.

Strømmen har stoppet

I fjor sa bystyret ja til at Fredrikstad skulle ta imot 40 enslige mindreårige flyktninger i 2016.

Dette er barn under 18 år som er kommet til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og som får oppholdstillatelse. Det er barnevernet som har ansvaret for dem.

Barna får plass i døgnbemannede bofellesskap eller fosterhjem, avhengig av alder og hva slags rammer de har behov for.

Tidligere år har Fredrikstad bosatt langt færre enslige mindreårige, men på grunn av flyktningkrisen i 2015 ville det politiske flertallet ta imot flere.

Norske myndigheter antok nemlig at 60.000 personer ville søke asyl i Norge.

Foreløpig er tallet imidlertid rundt 2.500. 261 av dem er enslige mindreårige, ifølge UDI.

Tre nye boliger

– UDI har også sendt ut brev til kommunene om at det kommer færre barn enn man trodde, sier Anne-Beth Brekke Tvedt.

Til tross for færre ankomster har Fredrikstad likevel fortsatt en plan for å bosette 40 enslige mindreårige flyktninger. Det er kjøpt to boliger for å opprette bofellesskap og en tredje er en tidligere kommunal utleiebolig for vanskeligstilte.

Det er ansatt personale (miljøarbeidere) i de tre boligene, og de får opplæring i blant annet tidlig traumeforståelse.

– 16 av de 20 er nå i bofellesskap, fire er i fosterhjem. De er alle gutter fra Syria og Afghanistan, forteller Anne-Beth Brekke Tvedt.

Ikke private plasser

Som FB har skrevet tidligere, dekker staten 80 prosent av utgiftene kommunen har med de enslige mindreårige flyktningene.

I april tydet prognosene på at kommunens egenandel ville gi barnevernet et underskudd på 5,2 millioner kroner i år.

Hvordan det nå kan bli, med færre barn enn antatt, er usikkert.

– Det er litt tidlig å si, mener Brekke Tvedt.

– Jeg regner med at vi får fylt opp bofellesskapene, men det blir nok færre i fosterhjem. I tillegg til de tre bofellesskapene hadde vi tenkt til å kjøpe sju private plasser. Men det kommer altså ikke så mange barn at vi trenger det.

Barna som bosettes, skal leve så vanlige liv som mulig med skole og fritidsaktiviteter.

PS: Fredrikstad har tre bofellesskap fra før. Totalt har kommunen dermed nå seks for enslige mindreårige flyktninger.

Artikkeltags