Tidligere denne meldte vi at Floa-brua ble stengt i to uker for rehabilitering.

Ikke alle syntes det var så lurt å stenge den på selveste 17. mai.

Nå kommer gla'meldingen. Brua vil være åpen for gående og syklende på nasjonaldagen.

Det oppfordres til å være ferdes varsomt siden veibanen over brua vil være smalere enn den pleier på grunn av arbeidene som er igangsatt.