Flest svensker og østeuropeere vil inn i Norge

Politiet bortviser færre personer på svenskegrensen, fordi regjeringen har åpnet for blant annet familiebesøk. Mange kommer også på grunn av jobb.