Flertallet vedtok å begrense sosialstønaden: – Utidig, sier Ap-politiker