For De Grønne og de andre partiene i flertallet ble det for vanskelig å se at en viktig nøkkel for bedre folkehelse skulle stå uten støtte fra kommunen. Aktivitetsrådet blir prioritert likevel og får 250.000 kroner i 2020 – selv i et trangt budsjett.

Flertallet i Bystyret har en plattform som er helt tydelig på at vi skal jobbe for å redusere forskjellene mellom fattig og rik, ta vare på og øke det biologiske mangfoldet og redusere kommunens klimagassutslipp. Da er aktiviteter i nærmiljøet viktige. Å holde seg aktiv er en avgjørende helsefaktor, men det gjelder å se at det finnes ulike typer aktiviteter – det finnes noe som passer for alle, og mye kan utøves gratis og i kontakt med naturen. Aktivitetsrådet har vist at de kan bidra til å informere og legge til rette så kommunens innbyggere ser hvilke muligheter som finnes.

At rådet har valgt Fredrikstad som en av sine første arenaer for denne typen arbeid, er et privilegium vi ikke skal ta lett på.

Rådet har som mål å bygge nettverk for friluftsliv og egenorganisert idrett, og de setter fysisk aktivitet på dagsorden i kommunale prosesser. Det er lett for den som lever i et aktivt miljø å glemme at mange trenger hjelp til å komme i gang. Ikke minst er det fellesskapsbyggende å komme seg ut og i bevegelse for den som står i fare for å bli isolert. Vi tror aktivitetsrådet er en av de mange aktørene som gjør at flere får fine opplevelser, litt mer bevegelse og opplever mindre ensomhet.

At rådet har valgt Fredrikstad som en av sine første arenaer for denne typen arbeid, er et privilegium vi ikke skal ta lett på. På bakgrunn av dette er det viktig for oss i De Grønne å bidra til at en slikt råd skal bygge seg sterkt og godt i her i byen.

Kommunen har en kommunedelplan, med navnet «Aktive liv», med målsetting om å få folk mer aktive. Her kan aktivitetsrådet spille en viktig rolle. I planen står det at kommunen skal ivareta og utvikle samarbeidet mellom offentlig, frivillig og privat sektor ved å styrke samarbeidet med Fredrikstad idrettsråd og etablere aktivitetsråd for egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Vi ser frem til å følge rådet videre for å se hvordan disse målene skal bli realisert – til beste for både naturglede og folkehelse her i byen.