Sommeren 2021 besøkte de totalt 39 bedrifter i Fredrikstad – og avdekket totalt 13 brudd på arbeidsmiljøloven, opplyser LO Viken Oslo i en pressemelding.

– Da har vi ikke tatt med mangel på informasjon om verneombud, som det er krav om i arbeidsmiljøloven. Også på det området sviktes det ofte, sier faglig ungdomssekretær i LO Viken Oslo, Ummu Aylin Cukurova (28).

– Vi har sett en økning i brudd på arbeidsmiljøloven fra 39,9 prosent i 2019, til 45,8 prosent i 2021, fortsetter Cukurova.

Flere ansatte ble kameraovervåket – uten å vite det

Dette er bruddene på arbeidsmiljøloven som LO oppdaget blant Fredrikstad-bedriftene.

  • Ansatte som ikke ble informert om kameraovervåking
  • Sommervikarene fikk for liten, eller ingen pause i løpet av arbeidsdagen
  • At de ikke har fått tilstrekkelig med opplæring
  • De ansatte fikk ikke vaktlister i tide
  • Noen som ikke har fått arbeidskontrakt – eller at den er uriktig
  • Sommervikarer som ikke får overtidsbetalt
  • Noen som ikke har fått lønnsslipp
  • Noen som ikke får feriepenger

Hva skjer når det oppdages brudd?

– Hvordan reagerer sommervikarene dersom dere finner brudd?

– De aller fleste sommervikarer er ganske unge, og er i sin første jobb – så det er ganske mange som er uvitende om hva de faktisk har krav på. Etter at vi har pratet med ansatte, som har blitt utsatt for slike brudd, er det mange som for åpnet øynene sine litt, sier hun til Fredriksstad Blad.

– Hva gjør dere når dere oppdager brudd?

– Vi prøver å løse det på lavest mulig nivå. Finner vi ut på et besøk at en ansatt mangler lønnsslipp, kan vi for eksempel gå sammen inn til leder og etterlyse den. Ved brudd som ikke er så alvorlige forsøker vi alltid å gå i dialog med ledelsen ved den aktuelle bedriften på stedet, fortsetter Cukurova.

Og legger til:

– Er det alvorlige lovbrudd, eller det ikke lar seg løse på stedet, tar vi det videre til det respektive forbundet, eventuelt arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter.

Godtok dårlige arbeidsforhold under pandemien

Under koronapandemien var det mange som godtok dårligere arbeidsforhold enn de egentlig har krav på.

– Ved at vi ikke fikk vært ute på videregående skoler og informert om rettigheter og viktighetene av arbeidskontrakter, var det mange som tok seg sommerjobb som mistet den informasjonen. De kan fort bli utnyttet av arbeidsgivere – bevisst eller ubevisst, sier Cukurova.

Også den store flyktningstrømmen fra Ukraina bekymrer 28-åringen.

– Det er ingen hemmelighet at arbeidskriminelle har sirklet rundt mottakssentrene for å rekruttere billig arbeidskraft til enkelte bransjer. Vi håper vi kan fange opp noe av det under årets sommerpatrulje.

– De er redde for å miste jobben

– Hva med lønnsforhold – opplever dere ofte at noen jobber på «slavekontrakter»?

– Det er ikke lovfestet noen generell minstelønn i Norge. Samtidig er det minstelønn i enkelte bransjer, for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med standarden i Norge.

Videre trekker Cukurova frem et tilfeller hvor de har truffet på sommervikarer som jobber for under 100 kroner timen, med dårlige arbeidsforhold.

– Det er mange som ikke tør å protestere, fordi de er redde for å miste jobben, mener hun.

– Vi kommer tilbake til bedrifter som har hatt mange brudd tidligere for å sjekke om forholdene har bedret seg, og også i år vil vi ha ekstra fokus på sesongarbeiderne i jordbruket, fortsetter 28-åringen.

Nå begynner de 2022-runden

Den første uken i juli begynner sommerpatruljen årets reise rundt om i Østfold.

Da skal unge tillitsvalgte i LOs medlemsforbund undersøke arbeidsforholdene til flere hundre unge arbeidstakere.

– Vår opplevelse er at unge ønsker å få den verdifulle arbeidserfaringen – og da må vi sikre at møtet med arbeidslivet blir positivt, forklarer Cukurova.