Flere barn får komme i barnehage eller SFO på helligdager i påsken

Fredrikstad kommune åpner dørene for flere grupper barn på de røde dagene i kalenderen.