Som medlem i Helse- og velferdsutvalget føler jeg meg direkte flau, da jeg i forrige ukes møte i Helse- og velferdsutvalget får svært uklare svar på mine spørsmål om hvor lang tid man må forvente før en anbudskonkurranse- og utlysning som loven krever – kan komme på plass. Dette til og med i situasjoner der et samlet utvalg sitter på sikker viten om at Fredrikstad kommune i noen situasjoner mangler kompetanse, og dermed har brukere uten tilbud i egen kommune.

Helt konkret spurte jeg:

1) Når man vet at det finnes akutte behov i ulike tjenester, og kommunen selv sier de er klar over situasjonen og ønsker en snarlig løsning, og tilbyder samtidig finnes, hvorfor tar det da så lang tid før ulike anbudsrunder kommer på plass? Blir ikke slike situasjoner prioritert?

2) Hvor lang tid kan man forvente før en anbudskonkurranse kommer på plass?

Svarene jeg fikk var at det var vanskelig å si noe om, og det blir for meg ikke godt nok etter dårlige erfaringer fra forrige periode i utvalget, der det varte og det rakk før utlysninger av BPA-konsesjonen kom på plass. Svært uheldig synes jeg nemlig det er at våre brukere må vente i uvisse, og kanskje tilbys tjenester de ikke er tilfreds med, eller i beste fall er usikre på.

Jeg forstår rett og slett ikke at presserende oppgaver som er viktige for våre brukere ikke prioriteres, om man faktisk har en plan om å gjøre noe med det. Slik bør det i alle fall ikke være etter Pensjonistpartiets mening.