Inger Marie Solgård ved Fredrikstad sentrum frivilligsentral, og Lene Mathisen, Home-Start Familiekontakten Fredrikstad skrev så klokt i sitt leserinnlegg tidligere denne måneden: «Frivilligheten betyr mye for både de som utøver den og de som mottar støtte fra den. Den gis av hjertet og utføres av ikke-profesjonelle – men av medmennesker som ønsker å bidra vederlagsfritt». Det mener Fredrikstad Arbeiderparti er en viktig refleksjon. Forskning viser nettopp at det er en sammenheng mellom deltagelse i frivillig arbeid og bedre helse.

I dag den 25. november 2020 la Ap, MDG, Sp, SV, Rødt og Bymiljølista frem sitt rødgrønne budsjett, og her viser vi at det er riktig og viktig å styrke rammen til frivilligheten. Det gjør vi fordi frivilligheten legger ned en enorm innsats som har betydning ikke bare for enkeltmenneske, men også samfunnet som helhet. Fredrikstad kommune skisserer at vi må ha et folkehelseperspektiv i alt vi gjør, det er derfor vi må sikre frivilligheten en forutsigbar og bærekraftig fremtid. I vårt budsjett kutter vi ikke til frivilligheten.

Les også

Norges første aktivitetsråd – et verktøy for folkehelse

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Frivillig arbeid er en av de viktigste drivkreftene i et godt lokalsamfunn og en hjørnesten i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig, og det må gjøres grep for å sikre dette arbeidet også økonomisk. Satser vi på frivilligheten, satser vi på folkehelse og gevinsten av å satse på folkehelse er innbyggere som er bedre rustet til å ta gode livsvalg som igjen gir økt livskvalitet og mulighet for en aktiv medvirkning i eget lokalsamfunn.

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Den innsatsen som legges ned er enorm og er omtrent umulig å måle i penger, men Statistisk sentralbyrås satellittregnskap om frivillighet (2010), viser at verdiskapningen til den frivillige innsatsen i det norske samfunnet tilsvarende godt over 59 milliarder kroner. Det er ca. 115.000 årsverk. Det alene er nok til å heie på sterk samhandling mellom kommunen og frivillighetsfeltet. Stå på, vi ser dere og vi setter enorm pris på den frivillige innsatsen hver og en av dere gjør. Takk!