Gå til sidens hovedinnhold

Fjern paragrafen om «hatefulle ytringer» for å fremme toleranse

Artikkelen er over 1 år gammel

Carl Müller Frøland er initiativtager til et opprop for å fjerne Straffelovens § 185, og utfordrer Bengt Morten Wenstøbs engasjement for økt toleranse.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blad 16. november skriver høyskolelektor Bengt Morten Wenstøb om «den internasjonale toleransedagen». Jeg deler Wenstøbs bekymring for tiltagende intoleranse i vårt samfunn og har et forslag til botemiddel.

Wenstøb går gjennom FNs ulike tiltak for bekjempelse av intoleranse. Ett av dem lyder: «Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.» Det er ikke vanskelig å skrive under på dette. Målet må være en fri og uavhengig presse som fordomsfritt får belyse alle slags samfunnsspørsmål, i et pluralistisk samfunn hvor alle borgere står fritt til å uttrykke sine meninger. Selve grunnpilaren i et meningsmangfoldig samfunn er ytringsfriheten. Sentralt her står opplysningstidens ideal om toleranse – det å tåle hos andre det man selv finner forkastelig.

Mange av dagens politiske aktivister målbærer autoritære holdninger og går åpent til angrep på klassiske toleranse- og frihetsidealer. Likevel ligger hovedproblemet i lovverket, det vil si i straffeloven § 185 om «hatefulle ytringer». Denne paragrafen, som nå anvendes stadig oftere, er allerede blitt brukt en rekke ganger mot personer som kun har uttrykt sine meninger. Hvis denne rettsanvendelsen fortsetter, vil samfunnet gradvis bli mindre meningsmangfoldig. Dette er en farlig utvikling.

Wenstøb satt på Stortinget for Høyre fra 2013 til 2017. I partiets stortingsvalgprogram for samme periode, «Nye ideer, bedre løsninger», står det: «fjerne straffeloven § 135 A [tidligere betegnelse på § 185] om fremsettelse av diskriminerende eller hatefulle ytringer» (s. 73). I sommer ble dette kravet gjentatt av Hordaland Unge Høyres John André Kongsvik, som blant annet skrev: «Jeg er for et samfunn der alle behandler hverandre med respekt, men da må vi også respektere de vi ikke er enige med» (Bergensavisen 29. juli).

I tråd med det som har vært det rådende syn i Wenstøbs parti, vil jeg foreslå følgende toleransefremmende tiltak: Stortinget opphever den ytringsbegrensende § 185.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.