For meg er straks ni år med togpendling til Oslo over, og den eneste yrkesgruppen i norsk jernbane som har levert i disse årene, er konduktørene. Alltid lyttende, lavmælt imøtekommende og praktisk orientert, i sum de kvalifikasjoner ledelsene i Vy, Norske Tog og Bane NOR mangler.

Jeg er tilhenger av kollektivtrafikk. Det er bra for klima og kan gå raskere og gi bedre komfort enn privatbil. Derfor er det trist at erfaringen med norsk jernbane ble en av motivasjonene for å skifte jobb. I ni år har jeg levd med toghavarier, signalfeil, dårlig informasjon, ekstrabusser fulle av mannfolk som uhindret har kunnet fortrenge eldre, kvinner og barn fordi ingen ordnet køen, ståplass fra Råde til Oslo – listen over det som ikke har fungert har vokst med årene og lyspunktene vært få.

Solstråler i en ellers mørk togpendlerhverdag har vært konduktørene på Østfoldbanen.

Solstråler i en ellers mørk togpendlerhverdag har vært konduktørene på Østfoldbanen. De har ytt super kundeservice og forsøkt å kompensere for dårlig ledelse i tre selskaper som i fellesskap skulle besørget meg punktlig og komfortabelt frem og tilbake mellom Råde og Oslo. I sommer viste NRK til at det er 49 direktører i det som før var NSB, og alle får millionlønn uten å levere den varen jeg har betalt rundt 25.000 kroner i året for.

Konduktørene har knekt koden på kundebehandling, det har ikke ledelsene i Vy, Norske Tog og Bane NOR. Direktørene der har heller ikke skjønt hva som skal til for å slepe togsett punktlig frem og tilbake på det samme sporet. Nå er det på tide å bytte perspektiv, fjern direktørene med sin akademiske unnfallenhet og manglende initiativ, innsett konduktørene i posisjonene og stol på at deres fokus på kunden og praktiske handlekraft kan få persontransporten på sporet igjen.

Les også

Toget – et sjansespill