Det påståtte ubehaget Lars Egil Lande og deler av kjøpergruppen Firkanten (AS-ikke opprettet), formodentlig har opplevd, er å utnytte og snakke ned en salgbar kommunalt eid eiendom og prise denne til urimelig lav pris. At ordfører og øvrige politikere har støttet opp om dette, er svært kritikkverdig.

Det ble vedtatt i forrige kommunestyret med Hvaler Høyres og posisjonens flertallsvedtak at rådmann fikk fullmakt til å avtale med kjøpergruppen et endelig salg til kjøpesummen 300.000 kroner. Forhandlinger lå ikke i vedtaket.

Det ble fra Hvaler kommune argumentert med at eiendommen ikke var mulig å taksere, og heller ikke nødvendig å legge ut i det åpne markedet for å finne markedspris.

Ordfører Vauger uttalte også i Fredriksstad Blad at i dette salget skulle ikke «markedskreftene råde».

Javel, da mener sittende ordfører at lovverk og retningslinjer i henhold til EØS og ESA bevisst skal brytes. For ordfører burde være litt av en bør å bære overfor Hvalers skattebetalere.

Jeg tror kjøpergruppen og Lande heller bør se det som heldig at de avstod fra kjøpet og eventuelt avventer til markedspris foreligger. Lande gir selv utrykk for at prisen kan være både høyere og lavere, dermed i begge parters interesse.

Ved en klagesak til ESA hvor dommen kunne endt med at transaksjonen stred imot gjeldende lovverk og retningslinjer, ville risikoen/resultatet for kjøpergruppen og Lande kunne blitt at de måtte ha betalt differansen mellom kr 300.000 pluss rentes rente og den reelle markedsprisen.

Slike saker har svært lang behandlingstid, og summen/differansen ville trolig blitt betydelig.

Uansett prisnivå, så må salg av kommunale og statlige eiendommer følge gjeldene lovverk.

Min oppfordring er å omregulere og selge hele Åttekanten-området under ett. Utbygger kan utvikle til både næring og bolig, hvor både velforeninger, kommunen, næringsliv og andre interessenter kan leie.

At den lokale velforeningen (Åttekanten Vel), skal påta seg risikoen for drift flere år fremover og med betydelige vedlikeholdskostnader, kan ikke rime med hva vellets medlemmer ser for seg. Jeg bor selv i området og er nysgjerrig på om beboerne kjenner til hvilke tallstørrelser det er snakk om hvis Åttekanten Vel skal være ansvarlig drifter.

Det er oppsiktsvekkende at salget fikk flertall kommunestyret. Noen få stemte i mot, blant andre undertegnede Marita W. Hollen og Frp.

Det er på tide at ordfører, lokalpolitikere og administrasjonen i Hvaler kommune får opp øynene for rett og galt, at de setter seg inn i lovverk og retningslinjer og bestreber seg på å følge dette.