Visste du at bare én av tre gründere er kvinner? Antallet øker, men i august i fjor publiserte Dagens Næringsliv en artikkel hvor de skrev at dersom utviklingen fortsetter i samme tempo som nå, vil kvinner utgjøre halvparten av alle gründere først om 60 år.

Det er ikke mangelen på ideer fra kvinner som er utfordringen. Statistikk viser at av de som ønsker å starte egen bedrift, er 45 prosent kvinner.

Mange drømmer om å realisere sine ideer, men dessverre er det bare 33 prosent som faktisk gjør det. Av dem igjen, er det bare 19 prosent som fremdeles er operative etter fem år.

Regjeringen vil tilrettelegge for at kvinner skal gå videre med sine ideer. I september 2019 kom regjeringen ut med en handlingsplan for kvinnelige gründere som er skrevet for å få flere kvinner til å starte egen bedrift. Den har 13 konkrete tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet – og få den til å vokse.

Mobilisering av kvinner for å få dem til å nå opp i konkurransen om virkemidlene er spesielt nevnt i handlingsplanen. Ser vi på kvinneandelene i de ulike virkemidlene er disse generelt lave. Noe av dette kan forklares ved at kvinner i mindre grad etablerer virksomheter med store vekstambisjoner, heter det i handlingsplanen.

Mens vi venter på regjeringens konkrete tilrettelegging, deler vi kunnskap, erfaring, tips og råd:

1. Våg å satse

Mange kvinner går svanger med ideer som kunne blitt til solide bedrifter, som kunne bidratt til sysselsetting og til økonomisk vekst. Dessverre blir mange av ideene ikke noe av fordi satsing innebærer usikkerhet og risiko.

Skal vi få endret på statistikken må flere tørre å satse. Se til at du har en god forretningsplan – med produkter eller tjenester som noen er villig til å betale for.

Gå så ut og «Just do it!» Dette gjelder også hvis du driver et enkeltpersonforetak eller et lite aksjeselskap som har vekstpotensiale. Våg å ta virksomheten et steg videre. Våg å vokse!

2. Bygg nettverk

Med utgangspunkt i din drøm, din idé/forretningsidé eller din allerede etablerte virksomhet, hvem skulle du gjerne hatt i ditt nettverk? Hvilken kompetanse trenger du for å realisere dine mål? Er det personer du gjerne skulle ha presentert deg selv og dine ideer for?

Lag deg et nettverkskart med deg selv i midten. Tegn så inn dem du gjerne kunne tenke deg å ha i ditt nettverk – og lag en plan for hvordan du skal få det til!

Oppsøk arenaer disse menneskene er på og presenter deg, ring eller send mail. Inviter gjerne på lunsj hvor du betaler – hva som helst!

Les også

Er det en plass til Fredrikstad?

Benytt også profesjonelle nettverk bestående av gründere og bedriftsledere. Oppsøk arenaer hvor du kan hente inspirasjon, og sørg for å få profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle virksomheten din.

Fredrikstad Næringsforening er en slik arena. Der kan du møte dyktige, kunnskapsrike folk, og de har også et eget nettverk for kvinnelige ledere. Der vil du treffe mange kunnskapsrike og ambisiøse kvinner med ønske om å bidra for at andre skal lykkes!

3. Be om tilførsel av det du mangler av kompetanse og midler

Når du har en god forretningsplan, og trenger kunnskap og midler for å gå i gang og/eller vokse, er det tid for å benytte virkemiddelapparatet og/eller finne investorer.

Orienter deg om hvilken støtte du kan få. Innovasjon Norge, Næringshagene og Etablererservice er eksempler på hvor du kan få hjelp i etablererfasen. Skaff deg også et sterkt styre. Engasjer en god regnskapsfører. Vær konkret på hva du trenger – og be om hjelp!

4. Gi aldri opp!

Gründertilværelsen er tøff. Du må være forberedt på mange utfordringer, og mange skjær i sjøen, men det er verdt det.

Følelsen av å ha skapt noe er mye sterkere enn de «vondtene» du måtte slite med underveis. Stå på – og gi aldri opp!

Skaperne

I denne serien vil FB ta for seg skaperne - de som våger å satse og ønsker å skape noe.

Skaperne starter bedrifter, investerer penger i nye prosjekter, skaper arbeidsplasser og innovasjon.

Skaperne finnes overalt - også på etablerte arbeidsplasser. Men å skape noe har en utrygg side ved seg. Gründerdrømmen kan smuldre bort, pengene kan ta slutt og ideene gå i vasken.

Har du tips til en reportasje eller noen vi bør snakke med? Send e-post til kristin.w.hansen@f-b.no.