Gå til sidens hovedinnhold

Fire av 15 søkere til kommunal toppjobb får du ikke vite navnet på, men her er den åpne listen ...

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter at to søkere har trukket seg, står 15 tilbake som søkere til direktørstillingen for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Etter to år med konstituert leder, og flere runder med utlysning og forlenget søkerfrist, er søkerlisten til den øverste jobben i kommunens helsesektor klar.

Listen har likevel vesentlige hull: Fire av søkerne har fått navnene sine unntatt offentlighet.

Fredriksstad Blad spurte fredag ettermiddag kommunens HR-avdeling om begrunnelse og kriterier for hvorfor hvert av de fem navnene er unntatt.

For søker fire og ni på listen er årsaken forretningsmessige forhold, og for nummer seks og 13 er begrunnelsen at de står i omstilling/endring i jobben de nå har, får FB opplyst.

FB fikk først en liste hvor fem navn var unntatt, og publiserte denne. Vi har senere fått tilsendt en ny liste hvor fire navn er unntatt, og dette er oppdatert.

Se listen over søkerne nederst i artikkelen.

Søkerlister til offentlige stillinger er i utgangspunktet offentlige. Søkere kan be om at navnet holdes hemmelig. Det kreves en særskilt begrunnelse, og den begrunnelsen må veies opp mot det behovet innbyggerne har for å få vite hvem som er søkere.

Offentlighetslovens veileder (ekstern lenke) nevner eksempler på stillinger som har såkalt høy offentlig interesse. Det gjelder blant annet direktører direktorater, fylkesmenn og rådmenn i kommunene.

Stort ansvar

Sivilombudsmannen har vurdert flere slike saker. Blant annet vurderte ombudet at lederen for et helseforetak var av offentlig interesse, og at det krevde spesielt tungtveiende begrunnelse for unntak.

Han pekte blant annet på ansvaret for et sentralt tjenestetilbud til befolkningen og personalansvar for mange ansatte. Kvalifikasjonskrav og lønnsplassering tilsa også at det var en stilling med stor grad av ansvar og bruk av skjønn, sa ombudsmannen.

Direktøren for helse og velferd vil få det øverste ansvaret for seksjonen han eller hun skal lede, delegert fra kommunedirektøren. Vedkommende vil ha ansvar for hele det kommunale helse- og omsorgstilbudet i Fredrikstad, og være leder for om lag 4.500 ansatte. Lønnen for direktørene i kommunen ligger på cirka 1,2 millioner kroner.

– Som direktør for helse og velferd får du en av de mest spennende topplederstillingene innen helse- og velferdsområdet i regionen. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen, heter det i stillingsannonsen.

Må gi konkret skade eller ulempe

For å få gjennomslag for å bli unntatt fra den offentlige listen er det ikke nok med et personlig ubehag, men det må føre til konkret skade eller ulempe for søkeren, ifølge advokatfirmaet Hjort, som også er kommunens juridiske avtalepartner.

Det kan tas hensyn til rekrutteringen, men det må fortsatt særskilte hensyn til for at navn unntas, ifølge advokatfirmaet.

Det kan for eksempel være om en selvstendig næringsdrivende vil miste mange kunder om det blir kjent at bedriften kan bli nedlagt, eller om en organisasjon i omstilling kan få problemer med å gjennomføre denne, dersom det blir kjent at leder har søkt seg bort, skriver de.

Ifølge forarbeidene til loven er det viktigste argumentet for retten til innsyn at allmennheten skal ha mulighet til å kontrollere at det ikke blir tatt utenforliggende eller usaklige hensyn når offentlige stillinger skal besettes.

Det gir dessuten innbyggerne mulighet til å påvirke hvem som blir ansatt i slike stillinger. Forvaltningen skal forvalte fellesskapets verdier, og det er derfor viktig at det er mulighet for innbyggerne til å kontrollere at de som er best egnet, er de som blir ansatt, heter det i dokumentet.

Et hensyn som taler imot innsyn, er rekrutteringen til offentlig sektor og at man ikke går glipp av gode kandidater. Men det må altså tungtveiende grunner til.

Kommentarer til denne saken