Lørdag kveld skrev Fredriksstad Blad om det første tilfellet av koronaviruset på et sykehjem i Fredrikstad. Det var en beboer på Glemmen sykehjem som hadde testet positivt.

Man var ikke klar over smittekilden til beboeren, og derfor satte kommunen, i samråd med FHI, i gang med å teste samtlige beboere, i tillegg til ansatte som har jobbet ved avdelingen de siste to ukene.

– Etter at det positive prøvesvaret forelå, satte kommunen umiddelbart i gang smittesporing. Siden lørdag har samtlige ansatte og beboere ved avdelingen blitt testet for koronavirus, sier Martin S. Fredheim, konstituert kommunikasjonssjef i kommunen.

Én beboer til smittet

Av testene kommunen har fått svaret på, har én pasient til blitt bekreftet smittet av viruset.

– Vi mangler svar på noen av testene fra beboerne, men vi har således to beboere som har fått påvist koronasmitte ved avdelingen. Begge beboerne har mild sykdom og er isolert på sine respektive rom, sier Fredheim.

Han opplyser at de siste prøvesvarene er ventet inn mandag.

34 prøver av de ansatte – fire positive

Til sammen har 34 ansatte samtidig blitt testet, og for fire av disse har resultatet vært positivt.

De smittede ansatte vil nå isoleres hjemme i tråd med vanlige prosedyrer som FHI har utarbeidet, opplyser Fredheim.

– At vi testet alle beboere og ansatte er et ekstraordinært tiltak, og for øvrig har vi innført strengere smitteverntiltak på avdelingen, sier han.