Finansmannen fra Borge tjente flere hundre millioner kroner på Tesla

Fredrikstad-mannen Ole Andreas Halvorsen sitt selskap kjøpte Tesla-aksjer før nyttår. Så gikk det rett til himmels.