Det sier Odd M. Jacobsen, riktignok med et lite smil.

For han og resten av Fredrikstad Skiklubb er veldig fornøyd med støtten de har fått til de 93 nye skiltene.

– Men det er totalt 150 skilt i Fredrikstadmarka, og alle trengs å byttes ut, forteller Jacobsen.

Løypegjengen ordner opp

Det er Skiklubbens løypegjeng som merker og vedlikeholder turstiene i Fredrikstadmarka.

Løypegjengen består av rundt 20 klubbmedlemmer, og alle er pensjonister. De møtes hver tirsdag klokken ni.

Denne tirsdagen er Odd M. Jacobsen og Morten Gade Larsen i full sving med å montere nye skilt utenfor Skihytta.

De gamle, grå erstattes med splitter nye, grønne skilt.

Samme skilt som andre steder

– Noen av skiltene er fra 1960- og 70-tallet. Men de fleste er 13-14 år gamle, forklarer Jacobsen.

– De har gjort nytta si, fastslår han.

De nye skiltene er identiske med skilt andre steder i landet, og som Den Norske Turistforening bruker.

– Det blir fint med tydeligere skilt som er i tråd med det som brukes i resten av Norge, synes Jacobsen.

– Viktig

Morten Gade Larsen skrur på plass skiltet som viser avstanden og retningen til Hansedammen.

At det brått blir styrtregn, bryr ikke karene fra Løypegjengen seg om.

– Det er viktig med skilting. Spesielt for unge mennesker og nyinnflyttede til byen som ikke er så godt kjent, sier Larsen.

– Skilt er alfa omega for at du skal finne frem og føle deg trygg når du ferdes i marka.

Har fått støtte

Det er Sparebankstiftelsen og Amedia som sponser skiltene.

Skiklubben har fått 60.000 kroner til formålet.

PS: Det er Amedia som er eier av Fredriksstad Blad.