FIF tilbake i Apenesfjellet etter kuvending av kommunen

Stor aktivitet: FIF har benyttet Apenesfjellet til trening i vintersesongen i sju år. I år har man derimot fått nei.

Stor aktivitet: FIF har benyttet Apenesfjellet til trening i vintersesongen i sju år. I år har man derimot fått nei. Foto:

Av

FIF har denne vinteren blitt «kastet» ut av Apenesfjellet etter å ha benyttet det som treningsarena i sju år. Torsdag fikk de årets julegave av kommunen: – Dere er velkomne tilbake!

DEL

Onsdag fortalte FIF-leder Helge Sandvik om den fortvilte situasjonen klubben hadde havnet i. Klubbens utøvere har stått uten treningsarena etter at utendørssesongen var over i høst. Det har ført til at klubben har måtte leie halltid i Sverige(!).

– Vi har hatt to turer til Uddevalla, og skal etter planen ha et par til i løpet av vinteren. I tillegg må vi finne andre arenaer vi kan dra til. Jeg vet mange reiser til Oslo for å trene, sa Helge Sandvik onsdag.

Løste seg fort

Torsdag kom den uventet glad'meldingen fra kommunen om at FIF får tilgang til Apenesfjellet igjen.

– Denne saken løste seg fort, så nå er alt fryd og gammen. Det er nok en misforståelse fra parkeringsetatens side som er årsaken, men nå er vi lykkelig for at våre utøvere igjen vil få trene innendørs, sier Sandvik til Fredriksstad Blad.

Fredriksstad Blad har flere ganger skrevet om FIF som har benyttet Apenesfjellet som treningsarena i vintersesongen. I februar i år var FIFs årsmøte positive til å bruke 900.000 kroner på å bytte ut det midlertidige banedekke med et nytt og bedre tartandekke. Kravet fra FIF for å investere var dog at man fikk med kommunen på en langtidsavtale. Langtidsavtalen – som nærmest var ferdigforhandlet – ble aldri undertegnet. I stedet fikk FIF i høst beskjed fra kommunen om at man ikke lenger kunne benytte Apenesfjellet. Klubben har anket vedtaket to ganger – uten å få medhold.

– Får lov å trene

Det ble tidligere i år foretatt svevestøvmålinger i Apenesfjellet parkeringshus som viste for høye verdier til at det var akseptabelt med sambruk mellom parkering og treningsfasiliteter for FIF. Et av tiltakene vi ville prøve ut før vi tok en endelig beslutning om videre aktivitet, var å vaske ned hallen, for deretter å foreta kontrollmålinger, sier idrettssjef i kommunen André Flatner.

– Med god bistand fra miljørettet helsevern i kommunen, så fikk vi tirsdag denne uken resultatene fra to separate målinger som viser betydelig reduksjon i svevestøv. Etter en intern dialog med Virksomhet parkering og Etat for bygg- og eiendom, har vi blitt enige om at FIF igjen får lov til å trene i parkeringshuset. På lengre sikt jobber vi med å få til mer permanente fasiliteter for innendørs friidrettstrening i Fredrikstad, sier Flatner og understreker viktigheten av å få flere mennesker i kommunen aktive oftere.

– Da må idretten ha gode vilkår og vi må løfte frem viktige aktører som FIF, sier han.

Stilte krav

Fredriksstad Blad har flere ganger skrevet om FIF som har benyttet Apenesfjellet som treningsarena i vintersesongen. I februar i år var FIFs årsmøte positive til å bruke 900.000 kroner på å bytte ut det midlertidige banedekke med et nytt og bedre tartandekke. Kravet fra FIF for å investere var dog at man fikk med kommunen på en langtidsavtale

– Sammen har vi sett på ulike løsninger, slik at vi kan få trene videre på kveldstid, ettersom dette er avgjørende for at våre ungdommer skal få en sportslig utvikling, sa leder i FIF, Helge Sandvik til Fredriksstad Blad i fjor høst.

Har reist til Uddevalla

Etter at utendørssesongen var over i høst har FIF dermed stått uten treningsarena, men så gjorde kommunen kuvending. Sandvik forteller at de har jobbet med andre alternativer underveis. Blant annet har de sett på mulighetene til å trene i Rygge.

– Vi har foreløpig ikke et fast dekke, men avventer hva som skjer med Østfoldhallen, sier FIF-lederen og klamrer seg til håpet om at kommunen overtar driften av den, og at man kan få lagt inn løpebaner der.

En avklaring rundt driften av Østfoldhallen vil uansett ikke komme før på nyåret

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags