Samtidig som mange er rystet av at krig igjen skjer i Europa, finnes de som trives med å spre løgner om at Norge allerede befinner seg i en krig.

Vi som skriver dette ønsker ikke sammenstøt med folk som har en helt annen idé om virkeligheten enn oss. Vi ønsker å bidra til et samfunn der det blir stadig bedre å leve med at vi tror ulikt og ser ulike ut.

I Fredrikstad kommune finnes flere rådgivende utvalg som skal følge med på at innbyggere i kommunen ikke diskrimineres. Mangfolds- og inkluderingsutvalget følger særlig med der hvor de som blir utsatt for dårlig behandling er skeive, tilhører en minoritetsreligion eller har mye melanin i huden.

Vi har selvsagt fått med oss at vår kommune får et besøk som skaper uro: En sommerdag med skoleslutt og Idyll-festival, skal vi få oppleve at en liten gruppe inntar byens hjerte fordi de mener det er viktig å informere folk om at Norge befinner seg i en krig.

Flertallet er angivelig for «stupide» (alle uttrykk i hermetegn er hentet fra SIANs nettsider) til å ha oppdaget denne krigen. Vi mener det er viktigere å minne om at vi ikke er i krig, og at det ikke finnes noen grunn til å hisse opp fiendskap.

Verdensbyen Fredrikstad er en mangfoldig by og kommune. Det finnes ingen human strategi som kan ta bort mangfoldet. Og hvorfor skulle vi ville det?

Det er møter mellom ulike grupper og kulturer som har skapt utvikling i samfunn gjennom hele historien. Det finnes utfordringer, men det finnes også en overflod av eksempler på at samfunnet blir rikere av at vi er ulike.

Se rundt deg, så ser du det: Mange har venner med en annen religion. Vi kan jobbe godt sammen, selv om min kollega er skeiv på en annen måte enn meg. Det går fint å være nabo med en som har en annen hudfarge. Selvsagt.

Hva er da problemet med grupper som sprer provokasjoner i det offentlige rom? Ytringsfriheten gir et visst rom for å håne andres tro, og det ser ut til å være tillatt å ytre at samtlige tilhørere av en stor religion er «voldsaper» med «hemningsløs drapsvilje».

SIANs frontfigur er likevel blitt dømt for sine ytringer når hat, løgn og frykt blir til trusler. Hatretorikk gjør at andres frihet blir tatt bort. Det er også viktig å være klar over at gruppa ikke bedriver islamkritikk. Språket som brukes er langt over grensa for ren demonisering. Historien har vist at når den slags tanker får lov til å bre seg, er veien til vold kort.

Etter 22. juli er vi i Norge smertelig klar over at tankegodset kan bli dødelig i praksis. Når noen sprer hat offentlig, er det nødvendig å fylle offentligheten med andre budskap. Ytringer som fortrenger løgn og dehumanisering. Budskap som er sanne, gode og som bidrar til å løse problemer, fremfor å skape eller blåse opp fryktkultur.

Når en går i Fredrikstad sentrum 17. juni, skal man kunne møte noe annet enn løgnbasert frykt for muslimer. Vi trenger mennesker som sier høyt at hudfarge eller religion ikke skal være noen grunn til å definere andre ut av menneskeligheten.

Derfor er vi i Mangfolds- og inkluderingsutvalget glade for at noen tar til gatene for å spre solidariske budskap 17. juni. Det er ikke engang en «motdemonstrasjon». Vi kan se det som en måte å praktisere «Om én mann kan skape så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan skape sammen».

Husk bare at den aller mest avgjørende solidaritetsøvelsen er den de fleste av oss driver med hver eneste dag: Vi oppfører oss bra mot hverandre – uansett hva slags minoritet medmennesket mitt eller jeg tilhører.

Vi lar være å ta bort menneskeligheten fra folkene vi skal dele samfunnet med.

Alle mennesker er mennesker!