FHI: Bør vurdere åpning av skoler og barnehager

Dagen før koronatiltakene ble videreført til over påske, rådet Folkehelseinstituttet (FHI) om å snarlig vurdere gjenåpning av skoler og barnehager. I Fredrikstad må akkurat nå 9.000 elever ha hjemmeundervisning.