Varsler nye FFK-kutt

lars thomas stene

lars thomas stene

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

FFK Sport AS er på ingen måte friskmeldt etter operasjonen på nyåret. Nå varsles det nye kutt.

DEL

Det kommer frem i FFK Sport AS’ årsberetning, som nå er lagt frem. Generalforsamlingen er i ettermiddag.
I beretningen understrekes alvoret i situasjonen:
FFK Sport AS er avhengig av kostnadskutt og likviditetstilførsel for å videreføre driften gjennom 2012. Det er usikkerhet knyttet til om tilstrekkelig kostnadskutt kan gjennomføres.

Spillersalg kan bli nødvendig

Videre står det i årsberetningen at det er usikkerhet knyttet til inntektene hva gjelder billettsalg og sponsorinntekter – altså hvor mange tilskuere som kommer, og hvor mye penger markedsavdelingen klarer å dra inn.
«Styret må forløpende gjøre vurderinger av hvorvidt fortsatt drift er forsvarlig samt være forberedt på å gjennomføre ytterligere resultatforbedrende tiltak og / eller tilføre ny kapital gjennom spillersalg eller kontantemisjoner», skrives det videre.

Informerer eierne

I dag klokken 14.00 avholder FFK Sport AS en ekstraordinær generalforsamling på Fredrikstad Stadion.
Økonomi står sentralt på agendaen.
Fredriksstad Blad har i flere dager forsøkt å få tak i daglig leder Lars-Thomas Stene med spørsmål om hvordan den økonomiske ståa er i klubben en snau måned etter at klubben ble reddet. Uten å lykkes.

Nyvalgt styreleder Gunnar Umbach Hansen svarte torsdag følgende til FB på spørsmål om det kunne være aktuelt med nye FFK-kutt: - Det vil ikke forbause meg.

- Hva slags kutt kan bli aktuelt?

- Det diskuteres ulike løsninger, men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt fortelle hva vi har diskutert.
 

Avhengig av nye kutt

Det var vinter at FFK Sport AS slo full alarm. Utover høsten i fjor ble det klart at inntektssiden ville bli lavere enn først antatt.

Overpriste billettene - bommet med nær fem millioner

«Det negative inntektsavviket var knyttet til at oppnådd gjennomsnittlig billettpris viste seg å bli lavere enn forutsatt samt at den økonomiske verdien av sponsorkontraktene ble lavere enn forutsatt.»
Regnskapet til FFK Sport AS viser et årsresultat på minus 6,9 millioner kroner. Den negative egenkapitalen var ved årsskiftet på 29,7 millioner, men en redningspakke har nå redusert summen til 17,1 millioner. Egenkapitalen er dog i realiteten noe høyrere, da markedsverdien på hele spillerstallen er regnskapsført til kun fire millioner kroner.

Ble reddet

Gjennom en frivillig redningspakke, satt i gang i januar, fikk selskapet gjennomført en frivillig akkord pålydende 12,6 millioner kroner, mens 9,3 millioner kroner i gjeld blir gjort om til aksjer i selskapet.

Værste åpner for ny redningspakke

På inntektssiden tjente FFK:
* 890.000 kroner på cupspill
* 5,1 millioner kroner på spillersalg
* 21,6 millioner kroner i sponsorinntekter
* 17,3 millioner i arrangementsinntekter

Tema på styremøtene

Etter hva Fredriksstad Blad kjenner skal ulike løsninger ha blitt diskutert på flere styremøter i Sport AS den siste tiden.
Først i dag skal aksjonærene orienteres nærmere om situasjonen.

Hvor bør FFK kutte i utgiftene?

Artikkeltags