Gjester er Per Morten Kristiansen, Sanel Kapidzic og Jan Halvor Halvorsen