- For meg er dette et steg videre, sier Martin Thømt Jensen i årets første fotballmagasin.