Intervju med Per-Mathias Høgmo etter FFKs første treningskamp